Celkově obhospodařujeme asi hektar vinic v katastru obce Mutěnice. V našem případě je to asi 4000 keřů révy. Pro ochranu používáme pouze kontaktní postřiky (síra, minimálně měď) a bylinné preparáty. Nepoužíváme systémové postřiky ani herbicidy. Staráme se o tyto vinice:

Zárybnické (Novosady)

V této viniční trati obhospodařujeme celkem asi 1000 hlav révy vinné. Převážně Müller Thurgau, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Tramín červený a hlavně Ryzlink vlašský (téměř polovina). Věk nejstarších keřů vinice je asi 40 let.

Okrouhlické

Stará vinice, kterou jsme v roce 2016 převzali do péče. Asi 900 hlav révy, převážně Ryzlink vlašský, Neuburské a Rulandské bílé na jílovité půdě jižního svahu.

Vazové I

Celkem asi 700 keřů révy ve vinici staré asi 12 let. Výsadba zahrnuje Müller Thurgau, Tramín červený, Ryzlink rýnský a Sauvignon.

Vazové II

Letošní (2016) výsadba, 700 hlav, půl na půl Frankovka a Rulandské modré.

Dubičí

Velmi stará vinice, první keře Rulandského modrého pochází z roku 1941. Kromě toho jsou ve vinici hlavy Müller Thurgau, Neuburského, Ryzlinku vlašského, Tramínu červeného a Portugalu šedého. Zhruba 700 hlav je nasázeno v úzkém meziřadí jeden metr jakožto pozůstatek starého vedení na hlavu.